Άδειες Creative Commons και SlideWiki

Το SlideWiki είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα που σας επιτρέπει να δημοσιεύετε εκπαιδευτικό περιεχόμενο με άδεια Creative Commons. Δημοσιεύοντας περιεχόμενο με άδεια Creative Commons, το SlideWiki θέλει να δώσει τη δυνατότητα στις εκπαιδευτικές κοινότητες να δημιουργήσουν, να μοιραστούν και να επαναχρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο για να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού. Αυτή η σελίδα θα εξηγήσει με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί το SlideWiki τις άδειες Creative Commons.

Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 CC BY-SA

Λογότυπο άδειας Creative Commons BY-SA

Οι δέσμες παρουσίασεων και οι διαφάνειες στο SlideWiki δημοσιεύονται με την άδεια Creative Common Attribution ShareAlike. Αυτή η άδεια επιτρέπει σε άλλους να επαναχρησιμοποιούν, να αλλάζουν και να δημιουργούν σε διαφάνειες και δέσμες, εφόσον ο χρήστης πιστώνει τον αρχικό δημιουργό και χορηγεί άδεια για τις νέες δημιουργίες του με τους ίδιους όρους. Κάθε εξωτερική εργασία που βασίζεται στο περιεχόμενο του SlideWiki πρέπει να φέρει την ίδια άδεια. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε παράγωγα θα επιτρέψουν επίσης την εμπορική χρήση, αλλά πρέπει ακόμα να αποδώσουν τον αρχικό συγγραφέα και να δημοσιεύσουν με την ίδια άδεια.

Μάθετε περισσότερα για την άδεια CC BY-SA και αποκτήστε πρόσβαση στο πλήρες κείμενό της στον ακόλουθο σύνδεσμο Human readable summary of the CC-BY-SA license from Creative Commons.

Why do we use the CC BY-SA license for SlideWiki decks and slides?

Η άδεια CC BY-SA χρησιμοποιείται από την Wikipedia και παρόμοιες πλατφόρμες, που σημαίνει ότι μπορείτε να συμπεριλάβετε υλικό από την Wikipedia στις δέσμες σας, εφόσον συμπεριλάβετε την αρχική πηγή. Εξασφαλίζει επίσης ότι το υλικό που δημιουργείται από τους χρήστες του SlideWiki αποδίδεται πάντοτε στον αρχικό συγγραφέα, και έτσι ενισχύεται η ποιότητα και η ακεραιότητα των εκπαιδευτικών πόρων.

Με τη χρήση αυτής της άδειας, όλοι θα είναι ελεύθεροι να αντιγράψουν και να αναδιανείμουν τα υλικά από οποιοδήποτε δέσμη SlideWiki σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή αρκεί να δημοσιεύονται με την ίδια άδεια. Το υλικό του SlideWiki μπορεί επίσης να προσαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματισμού και της αξιοποίησης του υλικού για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Can I add any materials to my slides and decks under the CC BY-SA licence?

Όταν προσθέτετε περιεχόμενο στις διαφάνειες σας, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι μπορεί να μοιραστεί με μια άδεια χρήσης Creative Commons Attribution ShareAlike. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο που δημιουργείτε πρέπει επίσης να έχει παρόμοια άδεια, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών δραστηριοτήτων). Τα υλικά που ανήκουν στο Κοινό Κτήμα (μερικές φορές αναφέρονται ως CC0) ή υπό την άδεια Creative Commons Attribution (CC BY) μπορούν να συμπεριληφθούν στις διαφάνειες σας καθώς και εκείνα που έχουν ήδη δημοσιευτεί με την άδεια Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY-SA).

Where can I find material that I can use under this license in my decks and slides?

As all decks and slides are published under a license that allows content to be adapted and reused, you can reuse content from any decks in your own slides. The Append Deck and Append Slides function allows you to find and attach decks and slide as you are creating your own work.

Το Creative Commons Search αναφέρει τις πηγές περιεχομένου που έχουν δημοσιευτεί κάτω από τις άδειες creative commons . Ορισμένες υπηρεσίες πολυμέσων όπως το Flickr, το YouTube και το Vimeo δημοσιεύουν κάποιο περιεχόμενο υπό άδειες creative commons. Το περιεχόμενο με την ένδειξη "All rights reserved" δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο SlideWiki.

If you add content to your slides that is published under a Creative Common Attribution ShareAlike licence then you must ensure you add the attribution information into the Sources for the slide. [You can find out more about adding Sources to slides in our Guide]. Images published under a Creative Commons Attribution ShareAlike licence can be uploaded and incorporated into SlideWiki slides. However, it is your responsibility to ensure that you provide credit or attribution to the creator within the image upload dialog.

If a video or content has an Embed function provided by the video’s owner, then it is possible to add the code to embed the video into your slides. However, caution should be taken with videos that could have been posted without the copyright owner’s permission. [You can find out more about embedding videos in slides in our Guide.]

Άν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να χρήσιμο αυτό το άρθρο: “The Educator’s Guide To Copyright, Fair Use, And Creative Commons”.

Creative Commons Attribution 4.0 CC BY

Λογότυπο άδειας Creative Commons CC BY

Αυτή η άδεια επιτρέπει την αντιγραφή και αναδιανομή των υλικών σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, εφόσον αποδίδονται στις αρχικές δηλώσεις δημιουργού και πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εικόνες που δημοσιεύονται με άδεια Creative Commons Attribution μπορούν να μεταφορτωθούν και να ενσωματωθούν σε διαφάνειες του SlideWiki. Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι παρέχετε πίστωση ή απόδοση στον δημιουργό μέσα στο διάλογο μεταφόρτωσης εικόνων.

Μάθετε περισσότερα για την άδεια CC BY και αποκτήστε πρόσβαση στο πλήρες κείμενό της στον ακόλουθο σύνδεσμο Human readable summary of the CC BY license from Creative Commons.

Work in the Public Domain, free of copyright or CC0

Creative Commons CC 0 public domain License logo

Work in the Public domain is free of copyright restrictions. This is usually for works that are free from copyright restrictions. This includes works where the copyright has expired or the creator has assigned their work to the public domain. While it is not always necessary to attribute the source of public domain work. However, it is good practice to attribute works to the creator or source to add provienance to your decks and slides. CCO is the Creative Commons license that enables authors and creators to waive their rights to their work and place it in the public domain.

Σημειώσεις

Ο ιστότοπος του SlideWiki και το περιεχόμενό του παρέχονται "όπως είναι". Δεν προσφέρουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο, τον ιστότοπο ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας. Αυτή η άδεια χρήσης ενδέχεται να μην σας δώσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για την προβλεπόμενη χρήση σας. Για παράδειγμα, άλλα δικαιώματα όπως η δημοσιότητα, η ιδιωτικότητα ή τα ηθικά δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το υλικό. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε υλικά και περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι παραβιάζουν τις απαιτήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών χρήσης.

Find slides
Explore the deck

SlideWiki provides open educational resourcs and courses across a wide range of topics.

Create slides
Add and adapt course material

Create a new deck or import existing slides to create HTML slide decks.

Share slides
Present, Share and Communicate

Collaborate on decks with peers. Group decks in playlists and share via social media or email.