Creative Commons Licenties en SlideWiki

SlideWiki is een open platform waarmee u onderwijsmateriaal kunt publiceren onder een Creative Commons Licentie. Door het publiceren onder een Creative Commons Licentie wil SlideWiki onderwijsgemeenschappen in staat stellen om onderwijsmateriaal te maken, delen en hergebruiken zodat er meer onderwijsmateriaal beschikbaar wordt. Deze pagina legt uit hoe SlideWiki Creative Commons Licenties gebruikt.

Creative Commons Attribution ShareAlike (Naamsvermelding-GelijkDelen) 4.0 CC BY-SA

Creative Commons BY-SA Licentie logo

Presentatiereeksen en slides in SlideWiki zijn gepubliceerd onder de Creative Common Attribution ShareAlike (Naamsvermelding-GelijkDelen) licentie. Deze licentie laat andere verder bouwen op de slides en presentatiereeksen en deze hergebruiken en wijzigen zo langs as de gebruiker de originele auteur erkenning geeft en het nieuwe materiaal dat ze maken onder dezelfde voorwaarden publiceert. Dit betekend dat afgeleid werk ook voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt, maar nog steeds moet de originele auteur erkennen en onder dezelfde licentie worden gepuliceerd.

Kom meer te weten over de CC BY-SA en zie de volledige licentie tekst door het kijken naar Leesbare samenvatting van de CC-BY-SA licentie van Creative Commons.

Waarom gebruiken we de CC BY-SA licentie voor SlideWiki presentatiereeksen en slides?

De CC BY-SA licentie wordt gebruikt door Wikipedia en soorgelijke bronnen, wat betekend dat u materiaal van Wikipedia mag gebruiken in uw presentatiereeksen zolang u de originele bron vermeld. Dit zorgt er ook voor dat materiaal dat door SlideWiki gebruikers is gemaakt altijd de originele auteur vermeld, en we denken dat dit de kwaliteit en eerlijkheid van onderwijsmateriaal verbeterd.

Door het gebruik van deze licentie staat het iedereen vrij om de materialen uit SlideWiki presentatiereeksen in enig medium of formaat te kopiëren en distribueren zolang dit onder dezelfde licentie gepubliceerd wordt. SlideWiki materiaal kan ook aangepast worden, inclusief het hermengen, transformeren en voortbouwen op de materialen voor elk willekeurig doel, inclusief commerciële activiteiten.

Kan ik elk materiaal aan mijn slides en presentatiereeksen toevoegen onder de CC BY-SA licentie?

Wanneer u inhoud aan uw slides toevoegt is het uw verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat dit materiaal kan worden gedeeld onder een Creative Commons Attribution ShareAlike (Naamsvermelding-GelijkDelen) licentie. Dit betekend dat de inhoud die u maakt ook een soortgelijke licentie heeft en dat het kan worden aangepast en gebruikt door iedereen (inclusief commerciële activiteiten). Materialen die in het publieke domein zijn (soms gerefereerd als CC0 licentie) of ge-licencieert onder een Creative Commons Attribution (Naamsvermelding ) (CC BY)  kunnen in uw slides worden opgenomen, evenals materialen die al onder de Creative Commons Attribution ShareAlike (Naamsvermelding-GelijkDelen) licentie (CC BY-SA) zijn gepubliceerd.

Waar vind ik materiaal dat ik in mijn presentatiereeksen en slides kan gebruiken onder deze licentie?

Omdat alle presentatiereeksen en slides op SlideWiki zijn gepubliceerd onder een licentie die aanpassing en hergebruik van hun content mogelijk maakt, kut u alle content van alle presentatiereeksen in uw slides gebruiken (gegeven dat gebruikers de licentie correct hebben ingevoerd). De functie om presentatiereeksen en slides bij te voegen maakt het voor u mogelijk om deze presentatiereeksen en slides te vinden en bij te voegen wanneer u aan uw eigen materialen werkt.

Creative Commons Zoeken heeft een overzicht van bronnen van materiaal dat is gepubliceerd onder de creative commons licenties. Bepaalde media services zoals Flickr, YouTube en Vimeo publiceren een deel van de inhoud onder creative commons licenties. Inhoud gemarkeerd als "Alle rechten behouden" (“All rights reserved”) kan niet in SlideWiki worden gebruikt.

Als u inhoud op uw slides toevoegd welke onder de Creative Common Attribution ShareAlike (Naamsvermelding-GelijkDelen) licentie zijn gepubliceerd dan moet u er zeker van zijn dat u de toeschrijving/toekenningsinformatie (over de oorspronkelijke auteurs/makers) bijgevoegd in de bronnen van de slides (zie de bronnen-tab). [U kunt meer te weten kommen over het toevoegen van Bronnen in onze handleiding]. Afbeeldingen die onder de Creative Commons Attribution ShareAlike (Naamsvermelding-GelijkDelen) licentie zijn gepubliceerd kan u uploaden en in uw SlideWiki slides invoegen. Echter is het uw verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat u de auteur/maker van de afbeelding opgeeft/toekent in het venster voor afbeeldingen uploaden.

Als een video of inhoudselement een inbed-functie heeft die door de eigenaar van de video wordt verzorgd, dan is het mogelijk om de code voor het inbedden van deze video in uw slides te zetten. U moet er echter op letten dat er videos kunnen bestaan die zijn zonder de toestemming van de auteursrechteneigenaar op internet zijn gepubliceerd. [U kunt meer te weten komen over het inbedden van videos in slides in onze handleiding.]

Als u meer te weten wilt komen over auteursrechten kwesties vind u dit artikel mogelijk nuttig: "De onderwijzers handleiding voor auteursrechten, eerlijk gebruik, en Creative Commons".

Creative Commons Attribution (Naamsvermelding) 4.0 CC BY

Creative Commons CC BY Licentie logo

Deze licentie staat doe dat materiaal kan worden gekopieerd en gedistribueerd in elk medium of formaat zolang er naamsvermelding is naar de oorspronlijke auteur/maker en auteursrechten mededelingen. Afbeelding die onder de Creative Commons Attribution (Naamsvermelding) licentie zijn gepubliceerd kunnen worden geupload en ingelijfd in SlideWiki slides. Het is echter uw verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat u krediet of naamsvermelding doet aan de maker/auteur van de afbeelding in het afbeelding-upload venster.

Om meer te weten te komen over CC BY en om de volledige licentie tekst te zien, zie Dit is de vereenvoudigde (human-readable) samenvatting van de CC BY licentie van Creative Commons.

Werk in het Publieke Domein, vrij van auteursrechten of CC0

Creative Commons CC 0 public domain Licentie logo

Werken in het Publieke Domein zijn vrij van auteursrechten restricties. Dit is gebruiker voor werk dat vrij is van auteursrechten restricties. Dit omvat werken waarvan de auteursrechten zijn verlopen of de auteur/maker zijn werk heeft toegekend aan het publieke domein. Hoewel het niet altijd nodig is om de bron van werken in het publieke domein te vermelden, is het wel een goede praktijk om dit wel te doen door naamsvermelding aan de auteur/maker of bron van het werk toe te kennen zodat de herkomst van het materiaal op uw slides en presentatiereeksen te achterhalen is. CC0 is de Creative Commons licentie dit het auteurs en makers toestaat om de rechten op hun werk te verwerpen en het in het publieke domein te plaatsen.

Mededelingen

De SlideWiki websiten en zijn inhoud worden geleverd "zoals het is". We bieden geen garanties, expliciet of impliciet, over enige inhoud, de website, of de nauwkeurigheid van enige informatie. Deze licentie kan u niet all de permissies geven die u nodig heeft voor uw gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteit, privacy of morele rechten kunnen de manier waarop u het materiaal gebruikt, beperken. We behouden ons het recht voor om materialen en inhoud te verwijderen waarvan we denken dat deze inbreuk maken op de auteursrecht- en licentievoorwaarden.

Find slides
Explore the deck

SlideWiki provides open educational resourcs and courses across a wide range of topics.

Create slides
Add and adapt course material

Create a new deck or import existing slides to create HTML slide decks.

Share slides
Present, Share and Communicate

Collaborate on decks with peers. Group decks in playlists and share via social media or email.